Website kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến

Tất cả bài kiểm tra

Có sẵn: 22 Feb 18 07:40 PM

Bài trắc nghiệm EXCEL 1 tiết - 40 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 22 Feb 18 07:37 PM

Bài trắc nghiệm EXCEL 15 phút - 20 câu hỏi được lấy ngẫu nhiê
Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Có sẵn: 22 Feb 18 07:34 PM

Bài trắc nghiệm WORD 1 tiết - 40 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 22 Feb 18 07:29 PM

Bài trắc nghiệm WORD 15 phút - 20 câu hỏi được lấy ngẫu nhiê
Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Có sẵn: 24 Jan 18 07:45 PM

Bài trắc nghiệm 15 phút, 20 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ
Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Có sẵn: 24 Jan 18 07:35 PM

Bài kiểm tra 1 tiết, 40 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ ngân
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 16 Oct 17 03:32 PM


Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Có sẵn: 16 Oct 17 03:32 PM


Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Có sẵn: 16 Oct 17 03:30 PM


Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:55 PM

Đề thi thử nghề tin học Trung học Phổ thông Thừa Thiên Huế năm 2014
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:48 PM

Đề thi thử nghề tin học Trung học Cơ sở Thừa Thiên Huế năm 2013 Đề số
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:45 PM

Mỗi lần làm bài trắc nghiệm sẽ lấy ngẫu nhiên 40 câu hỏi t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:43 PM

Mỗi lần làm bài trắc nghiệm sẽ lấy ngẫu nhiên 40 câu hỏi t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:41 PM

Mỗi lần làm bài trắc nghiệm sẽ lấy ngẫu nhiên 40 câu hỏi t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:39 PM

Mỗi lần làm bài trắc nghiệm sẽ lấy ngẫu nhiên 40 câu hỏi t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.Quay lại    Tiếp theo    Đăng nhậpWebsite kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến . Với các bài trắc nghiệm : Tin học nghề, Access, IC3...