Website kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến

Vui lòng tạo tài khoản, đăng nhập để làm nhiều bài kiểm tra và xem đáp án !

Có sẵn: 22 Feb 18 07:40 PM

Bài trắc nghiệm EXCEL 1 tiết - 40 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 22 Feb 18 07:37 PM

Bài trắc nghiệm EXCEL 15 phút - 20 câu hỏi được lấy ngẫu nhiê
Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Có sẵn: 22 Feb 18 07:34 PM

Bài trắc nghiệm WORD 1 tiết - 40 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 22 Feb 18 07:29 PM

Bài trắc nghiệm WORD 15 phút - 20 câu hỏi được lấy ngẫu nhiê
Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Có sẵn: 24 Jan 18 07:45 PM

Bài trắc nghiệm 15 phút, 20 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ
Số câu hỏi: 20 | Thời gian: 15 Min.

Xem tất cảWebsite kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến . Với các bài trắc nghiệm : Tin học nghề, Access, IC3...